De Teachingscentrum-web

De Teachings zijn de vertaling en toepassing van de Multi Dimensional Teachings ontvangen van Maytrea, God van de Eenheid. De Multi Dimensional Teachings zijn geopenbaard om mensen te ondersteunen weer in verbinding te komen met hun Goddelijke oorsprong, zich uit het lijden te verlossen en weer één te worden met Al dat Is.

 

Door je te verbinden met de Multi Dimensional Teachings die het Zuivere Eenheidsbewustzijn vertegenwoordigen en de Goddelijke Waarheid, ontwikkel je een andere kijk op het leven. Het opent een nieuw bewustzijn, een nieuwe manier van leven.

 

Wat is Eenheidsbewustzijn
Het totale godsbewustzijn, onvoorwaardelijke en oneindige liefde, waarin alle polariteit en dualiteit overstegen is, alle hartskwaliteiten ontwikkeld zijn en de volledige Eenheid met Al Dat Is ervaren wordt. Waarin je jezelf niet meer los ziet en je God in alle wezens ziet, erkent en herkent. Waarin ik de andere Jij ben, alles hetzelfde gezicht heeft namelijk het gezicht van God.

Goddelijke Waarheid
Het Eenheidsbewustzijn is voor iedereen. Het is religie overstijgend en heeft ten doel mensen te leren leven vanuit Goddelijke Waarheid. Hierdoor kunnen mensen de hartskwaliteiten ontwikkelen om vanuit zuivere intentie en compassie te gaan leven en het hoogste belang van Al Dat Is te dienen.

Eenheid/Goddelijke Waarheid:
God is Liefde, Genade en Vergeving. Jij bent heel, compleet en volmaakt. Jij bent Gods onschuldig kind, Hier en Nu.

Afgescheidenheid/Dualiteit:
Ego (pijnlichaam), angst, opoffering, verslavingen, misbruik, manipulatie, sabotage, afhankelijkheid, slachtoffer-/daderbewustzijn, verhalen.

Afgescheidenheid
Door de incarnatie op Aarde in een Menselijke ervaring hebben we ons afgescheiden van God en daarmee de herinnering aan ons Ware Zijn en de Eenheid verloren. Door dit te gaan doorzien, kunnen we ons geloof en de ervaring van afgescheidenheid en dualiteit opheffen. Weer worden wie we werkelijk zijn en terugkeren in de Eenheid.

Opdracht PatChen
PatChen heeft de opdracht om de Multi Dimensional Teachings van Maytrea en de Goddelijke Waarheid door te geven en zo bij te dragen aan het Ascentieproces van de mensheid en het geheel.

De Teachings
In alle Teachings vertaalt PatChen de Multi Dimensional Teachings van Maytrea . Dit maakt het mogelijk dat de taal van de Eenheid kan worden begrepen. Ook geeft PatChen praktische toepassingen, concrete voorbeelden, adviezen en training. Waardoor je wordt ingewijd in de Teachings en het zuivere Eenheidsbewustzijn.

De Geschenken
De Multi Dimensional Teachings en de Ascention Codes maken het mogelijk het Eenheidsbewustzijn hier op Aarde te ankeren middels de 8 stappen naar Meesterschap. De Ascention Codes maken de genetische en fysieke aanpassingen mogelijk om dit bewustzijn te kunnen leven en dragen. De Teachings en de 8 stappen naar Meesterschap zorgen voor begrip en bereidheid je realiteit te veranderen en bewust te kiezen voor ascentie van de ziel.
De 8 stappen naar Meesterschap zijn de weg van van afgescheidenheid naar Eenheid. 
In de Mastering Life, ascentie jaartraining leer je de stappen te lopen en praktisch toe te passen in alle aspecten van je leven, waardoor je Meesterschap ontwikkelt.
In het Zelfmanifestatietraject, Zijn die jij Bent ga je je verder ontwikkelen als Eenheidsdienaar en je vanuit je Ware Zijn manifesteren. Zo lever je een bewuste bijdrage aan het vormgeven van een wereld gebaseerd op Eenheid, Waarheid, Gelijkheid, Vrijheid, Vreugde en Kracht.

Belangrijke uitgangspunten voor het leven in Eenheid en Goddelijke Waarheid

 • Alles is liefde.
 • God is Liefde, Genade en Vergeving.
 • Iedereen is heel compleet en volmaakt.
 • Jij bent heel, compleet en volmaakt.
 • Jij bent Gods onschuldig kind.
 • Het is ons geboorterecht om volmaakt gelukkig te zijn.
 • Het is onze levensopdracht om te genieten, lachen, spelen, vreugde en liefde te ervaren.
 • Gods liefde is onvoorwaardelijk en oneindig.
 • Wij zijn allen gelijk, hebben dezelfde rechten en goddelijke oorsprong.
 • Ik ben de andere jij.
 • Elk moment schept zichzelf.
 • Hier en Nu is de enige werkelijkheid. Er is altijd alleen dit moment, NU = REALITEIT.
 • Ieder wezen is verantwoordelijk voor zichzelf.
 • God is onze ware ouder.
 • Je wordt altijd voorzien in alles wat je nodig hebt op elk moment.
 • Je ontwikkelt in je eigen tempo en op je eigen unieke manier. 
 • Er bestaat geen schuld, slechts onwaarheid.
 • Al het lijden is zinloos, onnodig en kan in Waarheid niet bestaan.
 • De ervaring van waarheid en realiteit is veranderlijk. Het toestaan en ontdekken van dit gegeven brengt de grootst mogelijke groei tot stand.
 • Je hart is je innerlijke waarheidsmeter en communicatie met God.
 • Laat alles wat in je hart niet resoneert met jouw waarheid in liefde los! Verspil geen woord, geen gedachte. Blijf volledig bij jezelf en je eigen waarheid.
 • Je ontvangt een antwoord zodra je vraag helder is.
 • Waarheid is altijd helder en krachtig.
 • Liefde/energie wordt met waarheid nimmer verspild.
 • Delen = geven en ontvangen in balans.
 • Bij het vormgeven van Waarheid is intentie, houding, spreken en handelen in synchroniciteit.
 • Het bewust ascenderen van de ziel met behoud van het fysieke lichaam is voor iedereen beschikbaar.
 • Door het meester worden van je levenslessen, verlos je jezelf van karma en de identificaties met pijn en laat je de dualiteit los.
 • Door vanuit je Ware Zijn te leven, ben je een met Al Dat Is, werkt de Bron onbelemmerd door je heen en is je scheppend vermogen oneindig.
 • Wanneer je jouw hoogste belang dient, dien je het hoogste belang van Al Dat Is.
 • Door het hoogste belang, de Eenheid te dienen neem je verantwoordelijkheid voor het hele bestaan en ervaar je dat je bewustzijn bent dat vanuit zichzelf schept.