Forecast Maya Nieuwjaar: “Jaar van het Galactische Gele Zaad”
Het Maya Jaar van het Galactische Gele Zaad loopt van 26 juli 2013 t/m 24 juli 2014.

Om je een goed beeld te geven van wat het Jaar van het Gele Zaad voor potentie in zich draagt, is het belangrijk om de samenhang en de overgang van het oude jaar naar het huidige goed weer te geven, zodat je een overzicht hebt van de tijdgeest en de krachtige lessen van deze zonnezegel optimaal kunt benutten.

Aan de vooravond naar 2012 was het Blauwe Storm Jaar net aangevangen. We mochten de brug naar Eenheid lopen. De brug naar het verleden mochten we loslaten om te kunnen kiezen voor Eenheid en Heelheid. De Blauwe Storm daagde ons uit om de basisenergie van elke ervaring te onderzoeken en daarmee te verlossen van pijn en dwaalsporen.
We mochten knopen van verantwoordelijkheden ontrafelen om zo de Aarde/ de basis in ons weer vrij en vruchtbaar te maken. Door het stormachtige karakter van de zonnezegel volgden de veranderingen, confrontaties, gebeurtenissen en bewustwording elkaar snel op. Soms zo snel dat je moeite kon hebben overeind te blijven in de storm. Hierdoor bleef de wortel achter in het oude omdat je bang kon zijn omver geblazen te worden. Je kon dus misschien wel zien of voelen wat er nodig was, maar de stap zetten om het te veranderen, kon door de stevige wortels erg moeilijk zijn en werd uitgesteld. Het was niet de tijd, je was er innerlijk nog niet klaar voor.

Nu zal je de stappen willen en moeten zetten om de wortels echt los te laten. Je zult niet vallen. Wel zal het je ruimte geven om de zaden te zaaien en wortel te schieten in een basis van Eenheid en Heelheid. Thuiskomen bij jezelf en op Aarde. De lessen van De Blauwe Storm gaan hand in hand met die van het Gele Zaad, gun jezelf de liefde om de lessen te leren en de nieuwe vorm te laten ontspruiten. Je verdient het allerbeste!

De verbinding met de Aarde, jouw persoonlijk zelf, jouw persoonlijk leven brengt je op de juiste koers. Hoe wil jij het op persoonlijkzelf niveau. De Vruchtbare Aarde vertegenwoordigt een leven en lichaam dat vrij is van de verslavingen van het pijnlichaam. Het bewustzijn waar vanuit je jezelf vanuit je Ware (geheelde) Zijn vorm geeft.

 

K’an, Jaar van het Galactische Gele Zaad

geelzaad

Het zaad is puur Goddelijk, het bezit alle informatie die het nodig heeft en komt op Goddelijke timing tot bloei. Het zaad brengt de herinnering terug van jouw potentieel en de afspraken voor jouw leven.

Het Zaad in zijn oervorm=GOD en GOD in jou mag nu op de Vruchtbare Aarde incarneren.

Dit jaar vraagt om je bewustzijn werkelijk te gaan leven. Je zal meer en meer voelen en bewust worden waar in je leven er verandering nodig is. Alle aspecten mogen tegen het licht gehouden worden omdat je basis ooit in afgescheidenheid gevormd is.

Het zaad vraagt om actie, efficiëntie in het geheel en duldt geen energieverlies. Alle energieverlies leidt direct tot een ongewenste creatie.
Wanneer je vecht, vlucht en dus compenseert op de Waarheid, word je zwaarmoedig, depressief. Ga de dingen aan! Waarom is iets zoals het is? Ga tot op de bodem en durf je kwetsbaarheid te laten zien. Door de vrijheid die dankzij de verlossing ontstaat, kan de vreugde en kracht terugkeren.

Maar bovenal nodigt de energie van het zaad uit om de nieuwe vorm(en) tot bloei te laten komen. Het is daarbij belangrijk bewust te kiezen voor heelheid op het persoonlijkzelf niveau.
Wanneer je pijn of onvrede ervaart, zal je dus eerlijk moeten zijn in wat je moet ondernemen om heelheid te ervaren.

We kunnen slechts onze scheppingskracht aanwenden door onze menselijke beperkingen helemaal toe te staan. Zo kunnen we gezonde grenzen stellen en kunnen we op efficiënte en onbelemmerde wijze de Goddelijke energie vrij door ons heen laten stromen. Hierdoor zal je net als het zaad groeien vanuit je eigen Goddelijke kern. Jij bezit immers de informatie over wat jij nodig hebt om jezelf te zijn.

Het Gele Zaad gaat ons echt met de neus op de feiten drukken. Het wil namelijk alles bezield doen en heeft een sterke intuïtie. De inzichten van het zaad worden direct gecommuniceerd met je gevoel. Het geeft je daarmee de gelegenheid directer te reageren. Pas in je communicatie op dat je niet te fanatiek en serieus wordt in hoe je je gevoelens uit, zorg dat je kwetsbaar en open bij je gevoel blijft en ruimte laat om echt de ander te blijven horen. Compenseren is wezenlijk iets anders dan rekening houden met je omgeving. Veel in de buitenlucht zijn en creatief/artistiek bezig zijn, helpt je deze neigingen te balanceren. Je hebt de spiegels van je geliefden hard nodig om je wereld op aangename wijze vorm te geven.

Je wordt verder aangespoord tot het nemen van persoonlijk leiderschap en het werken aan de Eenheid van Lichaam en Geest. Een gezond lichaam is net zo belangrijk als een gezonde geest, het een kan niet zonder het ander. Je bioritme zal onmiskenbaar veranderen omdat ook fysiek geen energie meer mag worden verspild. Je zal dus vroeger gaan slapen en wat vaker nee zeggen tegen een teveel aan activiteiten.

Het Gele Zaad laat ook zien dat heling van de Seksualiteit noodzakelijk is. Dit om de levenskracht en levenslust te herstellen. Er zal bewust gewerkt moeten worden om de scheidende patronen tussen het mannelijke/vrouwelijke op te heffen en te helen op de diepste niveaus. Alle rollen die het mannelijke en vrouwelijke vervullen, zullen geëvalueerd en hervormd mogen worden. Zodat beide polen in gelijkheid hun liefde en kracht kunnen inzetten voor het geheel. De onveiligheid, vijandigheid en afwijzing die beide kunnen ervaren mogen met compassie overbrugd en geheeld worden. Kwetsbaar en volledig eerlijk durven zijn, heft de afgescheidenheid op en zet aan tot actie in Waarheid.

Het is nu de tijd te leren om bewustzijn, een open hart en wezenlijke verbinding toe te staan in al onze relaties, zodat het zaad vrucht kan dragen. De energie van het Gele Zaad vraagt om anderen veel meer toe te laten dan we gedaan hebben. Veel dieper. Elkaar op zielsniveau aanspreken. Dat zijn we niet gewend. Het vraagt erom eerlijk te zeggen wat je voelt en vindt.

(Her)Ontdek je levenskracht en levenslust. Gebruik het om het zaad te laten rijpen. Vind veiligheid en geloof in jezelf. Volg de innerlijke oproep van je hart. Plant de zaadjes en zet stappen in de richting die je verlangt. Leef je bestemming.

Bron: PatChen Havenaar, Multi Dimensional Teachings, www.multidimensionalteachings.nl
Dit artikel mag in zijn geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van bronvermelding.

Inschrijven nieuwsbrief

Facebook