De 8 stappen naar Meesterschap
Door te kiezen voor het volgen van de 8 stappen naar Meesterschap, maak je de keuze voor Eenheid, vind je de weg terug naar huis, verbind je je met je Goddelijke oorsprong, Zeg je JA tegen het leven en de liefde. Ga je op pad om je levenslessen Meester te worden en God in jou 2 benen te geven.
Het biedt je een stevige basis voor een leven in Vrijheid, Vreugde en Kracht, waarin je jouw talenten, jouw unieke kleur en de pracht van jouw ziel in zijn volle potentieel mag manifesteren.

 


 

De 8 stappen naar Meesterschap is een inwijdingsweg in het Eenheidsbewustzijn waarin je leert leven vanuit het volle potentieel van je Ware Zijn en Meesterschap ontwikkelt. 
Met het geschenk van de Ascention Codes is deze weg geopenbaard, die het voor iedereen toegankelijk maakt.
Door middel van de installatie van de Ascention Codes, wordt je Goddelijke Vonk geactiveerd, je oorspronkelijke blauwdruk opgehaald en word je verbonden met het zuivere Eenheidsbewustzijn.
 

Unlearn what you have learned

Ieder mens heeft een verhaal, levenslessen, ervaringen en een eigen kijk op het leven. Wat je voelt, denkt en ervaart, bepaalt jouw realiteit. Tijdens de 8 stappen naar Meesterschap, mag je je bewust worden hoe jouw realiteit is vormgegeven. Wat je basishouding is en hoe je van daaruit op dit moment je leven vormgeeft. Door te kiezen te gaan leven in overeenstemming met de Goddelijke Waarheid leer je verantwoordelijkheid nemen vanuit je Ware Zijn.

 

In de 8 stappen naar Meesterschap leer je een realiteit vormgeven die je Ware Zijn weerspiegelt

Tijdens de 8 stappen naar Meesterschap leer en ervaar je, dat je reeds heel, compleet en volmaakt bent. Dat je alles bezit om volledig in Vrijheid en Waarheid te leven.
Je ontvangt in 8 stappen wat nodig is om dit weten en bewustzijn in je persoonlijkzelf niveau te ervaren.
Door aanvaarding van en toewijding aan deze weg en aan je Ware Zijn, leer je je realiteit op een vrije manier vormgeven.
 

Door het volgen van de 8 stappen naar Meesterschap kies je voor:

 • Het aanvaarden van de Goddelijke Waarheid
 • Eenheid
 • Het verbinden met je oorspronkelijke blauwdruk
 • Ascenderen van 3D (afgescheidenheid) naar Multidimensioneel bewustzijn (Eenheid)
 • De verlossing van karmische verbindingen en niet ondersteunende denk- en gedragspatronen
 • Jouw verbinding met de Goddelijke Waarheid, het openen van jouw kanaal
 • Het stappen van de stappen
 • Het integreren van Goddelijke Waarheid en Eenheid in je bestaan
 • Het ontwikkelen van de Hartskwaliteiten
 • Meester worden van je levenslessen
 • Het aanvaarden en aannemen van je scheppingskracht
 • Vrijmaken van het volle potentieel van je Ware Zijn
 • Leven vanuit zuivere intentie en compassie

Be who you are meant to be

Door vanuit je Ware Zijn te gaan leven, werkt de Bron onbelemmerd door je heen en hierdoor is je scheppend vermogen oneindig. Je zult dan ook precies jouw talenten, jouw unieke kleur en de pracht van jouw ziel in zijn volle potentieel kunnen manifesteren. Om volledig gefocust in het Hier en Nu, vanuit Eenheid en overgave jouw zieledoel te leven.

Deze weg is levenstransformerend en heelt je volledige systeem door alle levens en dimensies heen.
Oneindige liefde, genade en vergeving blijken de sleutels tot de hemel in jou, de hemel op aarde.


Laat het feest van je Ziel beginnen!

voor site 

Voor dit moment staan er geen nieuwe 8 stappen naar Meesterschao gepland. Heb je interesse en wil je op de hoogte worden gehouden wanneer de volgende 8 stappen en/of de Mastering Life, ascentie jaartraining wordt gehouden? Laat het weten via het contactformulier dan houdt PatChen je op de hoogte.