Zelfmanifestatietraject, Zijn die jij Bent
Je verder ontwikkelen als Eenheidsdienaar en je vanuit je Ware Zijn manifesteren

De Modules
In de modules worden de nieuwe spelregels en levensstijl voor het leven in 5D vanuit Eenheid en Waarheid verder verduidelijkt. Om het zo werkelijk vorm te geven, toe te passen, te integreren en uit te dragen.
Dit geeft je de houvast die nodig is om je persoonlijk leiderschap aan te wenden en je Ware Zijn te manifesteren. Je bent er klaar voor je zieledoel op persoonlijkzelf niveau te manifesteren en jouw unieke bijdrage als Eenheidsdienaar te leveren.

Modules:
  • Multidimensioneel Waarnemen, Zijn en Coachen
  • Communicatie
  • MDT Psychologie
  • Leidinggeven en management

Optioneel:

  • Therapeutische vorming
  • Werken met de Ascention Code middelen

Naast het volgen van de Modules ontvang je coaching in het manifesteren van je Ware Zijn en desgewenst het neerzetten van je eigen bedrijf / praktijk.

Opleidingseisen:

Je dient de Mastering Life, ascentie jaartraining en de Quantum Leap te hebben gevolgd en de keuze te maken je in te zetten als Eenheidsdienaar.

Voor meer informatie neem contact op met PatChen.