De Ascention Codes®

codekristal

De Opdracht

De Ascention Codes

De Ascention Codes zijn een geschenk rechtstreeks afkomstig van de Allerhoogste en zijn het ware goud voor de ziel. Door het geschenk van de Ascention Codes is een weg geopenbaard die mensen leidt naar de eenheid met God en de verlossing van het lijden.

“PatChen is gevraagd en gegeven coderingen door te geven die bij mensen hun Goddelijke Vonk activeert en waarmee de oorspronkelijke blauwdruk van je Ware Zijn volledig wordt opgehaald en geïnstalleerd”

De Ascention Codes zijn krachtige coderingen die je in staat stellen je weer te verbinden met je oorspronkelijke blauwdruk en toegang geven tot het volle potentieel van je Ware Zijn. De installatie van de Ascention Codes maakt het mogelijk om je Ware Zijn hier op Aarde te manifesteren en te ascenderen naar Multidimensioneel Bewustzijn. De toegang tot je volle potentieel wordt geopend om je scheppingskracht te aanvaarden en weer een te worden met “Al Dat Is”. Je ontvangt de installatie van de Ascention Codes in de opleiding 8 stappen naar Meesterschap.

De Ascention Codes kan je zien als een hoger bewustzijn dat je continue ondersteunt en aanzet om alles wat niet in Eenheid en Waarheid is vrij te maken en weer in heelheid te laten aansluiten. De Ascention Codes werken diep door in het DNA in onze genetische blauwdruk. Wat bewust is geworden en vrij is gemaakt, wordt overschreven. Hierdoor wordt de oorspronkelijke blauwdruk geïntegreerd, het pijnlichaam bevrijd en laten de identificaties met het lijden los.

De Ascention Codes bevatten Zegels, die overbrenger zijn van de informatie van de Ascention Codes.

De Zegels

De zegels bevatten unieke coderingen en Eenheidsbewustzijn die elk specifieke gebieden hebben waarin ze werkzaam zijn. Ze ondersteunen op de verschillende lagen en niveaus om groei te activeren, bewustzijn te openen, heling te bieden en karma te overschrijven. Ze bevatten een “eigen wijsheid” die volledig samenwerkt met jouw energetisch systeem en blauwdruk.

De Ascention Codes Zegel 1 Thema: “Volledig in vrijheid aangaan van Zielerelaties en het overschrijven van familiekarma” 
De Ascention Codes Zegel 2 Thema: “Integratie van Eenheid in de dualiteit”
De Ascention Codes Zegel 3 Thema: “De vruchtbare Aarde, scheppen vanuit je Ware Zijn”

De Ascention Codes en de zegels worden door PatChen op verschillende manieren overgedragen. Je kunt je ermee verbinden via de Teachings, de opleidingen en Ascention Code Therapie®.

Ook wordt er gewerkt met Ascention Code middelen, deze zijn verkrijgbaar in de praktijk. Binnnenkort zullen deze ook verkrijgbaar worden via de webwinkel. Deze krachtige healing- en ascentiemiddelen bieden ondersteuning op de verschillende levensthema’s. Houd de agenda in de gaten voor lezingen en cursussen over de Ascention Codes en middelen.